Kvalitet & Miljö

 

Fisk Idags miljöpolicy kan sammanfattas till: Fisk Idag ska medverka till en långsiktig och hållbar utveckling av både närmiljö och den globala miljön. I praktiken strävar Fisk Idag efter att säkerställa att våra produkter och tjänster utgör en minimal belastning på den miljö där vi eller våra leverantörer är verksamma.

Fisk Idag AB är sedan 2008 kravcertifierade vilket gör det möjligt för oss att tillhandahålla KRAV-produkter.

Fisk Idag AB har certifierat företaget enligt reglerna för NÄRFISKAT. Under 2011 certifierades Fisk Idag AB för IP-Livsmedelsförädling och MSC (gäller för vildfångad fisk). Under 2013 erhöll vi vår ASC-certifiering (gäller för odlad fisk). 

 

 

 

 

      

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.